• DrobiliceQuick View
    • DrobiliceQuick View
    • Drobilice

    • Drobilica IB4   i IB8 Mašine za ljuštenje smrznutih prehrambenih blokova IB-4, IB-8 Za dobijanje visokokvalitetnog proizvoda bitna je svaka faza proizvodnje. Mašina za usitnjavanje smrznutih blokova mesa
    • Read more