Generalni zastupnik i distributer

Kuter

K15neo / K30neo / K50neo / K80neo / K120neo / K200neo

Mešalice za meso

Kazani za kuvanje

Mašine za mlevenje mesa-wolf

TAMBLER

Namenjeni su poboljšanju živopisnosti, masiranju i mariniranju širokog spektra sirovina u vakuumu:
- mišići i elementi crvenog mesa
- mali komadići mesa
- predmeti i elementi tela živine
- riba i morski plodovi

Linije za rasecanje pilića

KSM MACHINE D.O.O u saradnji sa proizvodjačima linija za klanje i rasecanje živine pruža kompletna rešenja
za preradu živine, rezervne delove i servisnu podršku.